Thứ sáu, ngày 19-12-2014
Ông lão 63 tuổi ôm thi thể vợ dưới thời tiết -24 độ Ông lão 63 tuổi ôm thi thể vợ dưới thời tiết -24 độ

Những người dân khi đi qua đường Phụng Thiên, quận Thẩm Hà, thành phố Thẩm Dương (Trung Quốc) đã không ngăn được dòng nước mắt khi chứng kiến hình ảnh ông lão 63 tuổi ôm xác vợ suốt 2 tiếng dưới thời tiết – 24 độ C.