Thứ sáu, ngày 24-10-2014
Thêm? »
Đừng quên khi con tim còn muốn nhớ Đừng quên khi con tim còn muốn nhớ

Nỗi sợ nhất là qua những năm tháng của cuộc đời ta lãng quên nhau, những mảnh kí ức nhỏ bé cũng bị xóa tan khi đi qua những yêu - ghét của người đời. Nỗi vô tình của thời gian hay nỗi vô tình tại lòng người?